✍️ชุดข้อสอบคณิตศาสต์ ป.5 เทอม 2

📝ตัวอย่างข้อสอบ พร้อมเฉลย

🛒รายละเอียดการสั่งซื้อ🛒

✍️รวมข้อสอบ คณิตศาสต์ ป.5 (เทอม2)
✅ ข้อสอบจัดเรียงแยกหน่วย
✅ เนื้อหาตรงตามหลักสูตรที่เรียน
✅ มีทั้งรูปแบบปรนัย และอัตนัย
✅ จำหน่ายไฟล์ ได้รับทั้ง word และ pdf

***เนื้อหาประกอบด้วย***
     ➡ รูปสี่หลี่ยม
     ➡ เส้นขนาน
     ➡ ปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
     ➡ แผนภูมิแท่งเปรียบเทียบ
     ➡ กราฟเส้น

**ข้อสอบมากกว่า 140 ข้อ พร้อมเฉลย***
🛒ราคาเพียง 1 5 9 บ า ท
👍การันตีคุณภาพ ตรงตามตัวชี้วัด เหมาะสมกับผู้เรียน

//สนใจสั่งซื้อ ชำระเงินแล้วแจ้งหักฐานการโอนได้เลย

สินค้าแนะนำ