ชุดข้อสอบคู่ขนาน O-NET คณิตศาสตร์ ป.6 (ปีการศึกษา 2564)

รายละเอียด

🏆ชุดข้อสอบคู่ขนาน O-NET คณิตศาสตร์ ป.6
✅ข้อสอบสร้างขึ้นใหม่
✅อิงตามตัวชี้วัดที่ออกสอบ
🎯ตรงตาม Test Blueprint ปี 2564
***สิ่งที่ท่านจะได้รับ***
1. ไฟล์แบบทดสอบคู่ขนาน ชุดที่ 1 จำนวน 15 ข้อ
——————————————————————
2. ไฟล์แบบทดสอบคู่ขนาน ชุดที่ 2 จำนวน 15 ข้อ
——————————————————————
3. ไฟล์แบบทดสอบคู่ขนาน ชุดที่ 3 จำนวน 15 ข้อ
——————————————————————
4. ไฟล์แบบทดสอบคู่ขนาน ชุดที่ 4 จำนวน 15 ข้อ
——————————————————————
5. ไฟล์แบบทดสอบคู่ขนาน ชุดที่ 5 จำนวน 15 ข้อ
——————————————————————
6. ไฟล์แบบทดสอบคู่ขนาน ชุดที่ 6 จำนวน 15 ข้อ
——————————————————————
7. ไฟล์แบบทดสอบคู่ขนาน ชุดที่ 7 จำนวน 15 ข้อ
——————————————————————
8. ไฟล์แบบทดสอบคู่ขนาน ชุดที่ 8 จำนวน 15 ข้อ
——————————————————————
9. (เฉลย) ข้อสอบสอบชุดที่ 1 – 8
——————————————————————
10. กระดาษคำตอบ
——————————————————————
11. โครงสร้างข้อสอบ ปีการศึกษา 2564

——————————————————————
⚠หมดปัญหาเรื่องเตรียมเอกสาร ไม่ต้องเสียเวลาจัดทำ นำไปใช้ได้เลย

***ทั้งหมดนี้ ราคาเพียง 250 บาท***
👉สนใจสั่งซื้อ ชำระเงินแล้วแจ้งเมลได้เลย

เลขบัญเมล

สินค้าแนะนำ (คลิกภาพเพื่อดูรายละเอียด)