ชุดข้อสอบคู่ขนาน NT ด้านความสามารถทางคณิตศาสตร์ (ปีการศึกษา 2564)

แต่ละชุดประกอบด้วย

ตารางวิเคราะห์ข้อสอบ

ข้อสอบแบบปรนัย 26 ข้อ

ข้อสอบแบบเติมคำตอบ 3 ข้อ

ข้อสอบแบบแสดงวิธีทำ 1 ข้อ

เฉลยข้อสอบครบทุกข้อ

กระดาษคำตอบ

รายละเอียดการสั่งซื้อ

“…หมดปัญหาเรื่องเตรียมเอกสาร ไม่ต้องเสียเวลาจัดทำ นำไปใช้ได้เลย”
💥เซตข้อสอบคู่ขนาน NT คณิต ป.3
✅ข้อสอบสร้างขึ้นใหม่
✅อิงตามเนื้อหาที่ออกสอบ
✅รูปแบบตรงตาม Test bluprint ปี 2564
.
***สิ่งที่ท่านจะได้รับ***
1. ไฟล์แบบทดสอบคู่ขนาน ชุดที่ 1 จำนวน 30 ข้อ
———————————
2. ไฟล์แบบทดสอบคู่ขนาน ชุดที่ 2 จำนวน 30 ข้อ
———————————
3. ไฟล์แบบทดสอบคู่ขนาน ชุดที่ 3 จำนวน 30 ข้อ
———————————
4. ไฟล์แบบทดสอบคู่ขนาน ชุดที่ 4 จำนวน 30 ข้อ
———————————
5. ไฟล์แบบทดสอบคู่ขนาน ชุดที่ 5 จำนวน 30 ข้อ
———————————
6. ไฟล์(เฉลย) ข้อสอบสอบชุดที่ 1 – 5
———————————
7. ไฟล์กระดาษคำตอบ
———————————
8. ไฟล์โครงสร้างข้อสอบ ปีการศึกษา 2564
.
“เก็บทุกประเด็น เก็งสอบเน้น ๆ โค้งสุดท้ายก่อนสอบ”
***ทั้งหมดนี้ ราคาเพียง 250 บ า ท***
⚡ส่งไฟล์ด่วนทันที ทันการการติวแน่นอน
.
//สนใจสั่งซื้อ ชำระเงินแล้วรับไฟล์ทันทีนะครับ

เลขบัญชี

สินค้าแนะนำ (คลิกภาพเพื่อดูรายละเอียด)