ชุดข้อสอบคู่ขนาน Pre-NT คณิตศาสตร์ ป.3 (ปีการศึกษา 2566)

📋ชุดข้อสอบ จัดทำขึ้นใหม่ (ตรงตาม Test Blueprint ปี 2566)

📋เฉลยและกระดาษคำตอบ

🛒🛒รายละเอียดการสั่งซื้อ🛒🛒

🏆ชุดข้อสอบ Pre- NT คณิตศาสตร์ ป.3
✨ปีการศึกษา 2566✨
✅ข้อสอบสร้างขึ้นใหม่
✅รูปแบบตรงตามที่ออกสอบ
✅อิงตาม Test Blueprint ปี 2566
✍️ข้อสอบทั้งหมด 5 ชุด ชุดละ  30 ข้อ
(ปรนัย + เติมคำตอบ+แสดงวิธีทำ)
✍️พร้อมกระดาษคำตอบ
✍️และเฉลยครบทุกข้อ

**จำหน่ายไฟล์เอกสาร***
🛒ราคาเพียง 250 บาท
ส่งไฟล์ในทันที

⚡ลดภาระงานครูผู้สอน เพิ่มผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน การันตีคุณภาพ 💯

👉สนใจสั่งซื้อ ชำระเงินแล้วแจ้งหลักฐานการโอนได้เลยครับ

🛒🛒สินค้าแนะนำ (คลิกภาพเพื่อดูรายละเอียด)🛒🛒